Predmet: ponuda za Novogodišnji aranžman u Vrnjačkoj Banji

Grad

Vrnjačka Banja, Srbija

Objekat

Vila „Lazar“ 

Termin

31.12.2017.–02.01.2018. ili 31.12.2017.–03.01.2018.

Cena aranžmana po osobi

2 PP

3 PP

149,00 €

179,00 €

Plaćanje*

Avansno

 - 30% ukupne vrednosti (kao potvrda rezervacije) najkasnije do 31.10.2017.

 - 70% ukupne vrednosti najkasnije do 30.11.2017.

Doplate:

Boravišna taksa (1,10 €) po osobi po danu – obavezna doplata

Gratis:

1 gratis na 25 osoba

Veličina grupe

minimum 25 osoba

* napomena: plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan izdavanja predračuna

Novogodišnji aranžman obuhvata:

 • Smeštaj u izabranom tipu sobe objekta vila „Lazar“ (1/1, 1/2, 1/3, 1/4)
 • Ishrana na bazi polupansiona – švedski sto (doručak, večera), sa svečanim večerama 31.12.2017. i 01.01.2018.kada se umesto pansionske večere služi svečana večera
 • Info šetnja kroz Vrnjačku Banju sa profesionalnim vodičem u terminu po dogovoru (upoznavanje sa znamenitostima Kraljice banjskog turizma)
 • Svečana večera  - 31.12.2017.
  • Švedski sto
  • Piće – all inclusive (domaća pića)
  • Muzički i prateći program

Napomena:

 • Cene su izražene po osobi.
 • Nakon prihvatanja ponude sledi potpisivanje ugovora, za koji su potrebni sledeći podaci: Naziv firme, adresa, kontakt tel/fax, broj žiro-računa, poreski identifikacioni  broj, izvod iz sudskog registra i izvod iz registra Republičkog zavoda za statistiku  i  ime osobe koja potpisuje  ugovor.
 • Upućivanje se vrši dostavljanjem uputa-spiska, potpisanog i overenog od strane nadležnog organa, sa imenima lica koja se upućuju na korišćenje usluga i svim neophodnim podacima od uticaja na prijem za pružanje i fakturisanje usluga.
 • Korisnik usluga je dužan da izvrši konačnu potvrdu rezervacija 60 dana pre početka korišćenja usluga avansnom uplatom (30%) u skladu sa potpisanim ugovorom, u protivnom Davalac usluga nije dužan da rezervisane a nepotvrđene kapacitete stavi na raspolaganje Korisniku usluga.