Za sve informacije, rezervacije kontaktirajte nas:

tel:             064 89 80 881

e-mail:     genijetravel@gmail.com

Restoran

Datum

Cena (RSD)

Opis

“Lida”

31.12.2017.

4.290,00

Neograničeno piće i hrana, muzika uživo.

01.01.2018.

/

/

“Kruna”

31.12.2017.

5.500,00

Konzumacija hrane + 1 piće

01.01.2018.

/

/

“Dukat”

 31.12.2017.

3.900,00

Novogodišnji meni + piće (neograničeno), muzika uživo

01.01.2018.

/

/

“Numero Uno”

31.12.2017.

2.000,00

Konzumacija pića i hrane do 2.000,00 dinara. Dopata za prekoračeni iznos. Muzika uživo, okrestar “Staro vino”.

01.01.2018.

1.000,00

Konzumacija pića i hrane do 1.000,00 dinara. Dopata za prekoračeni iznos. Muzika uživo.

“Vir”

31.12.2017.

4.200,00

Novogodišnji meni + piće (neograničeno), muzika uživo

01.01.2018.

/

Ulaz slobodan, večera obavezna (a la carte)

“Gočko”

31.12.2017.

4.500,00

Novogodišnji meni + piće (neograničeno), muzika uživo

01.01.2018.

/

Ulaz slobodan, večera obavezna (a la carte)

“Bela lađa”

31.12.2017.

4.000,00

Novogodišnji meni + piće (neograničeno), muzika uživo

01.01.2018.

2.000,00

Večera + piće (neograničeno), muzika uživo