Ovaj apartman površine 23 m2 obuhvata kuhinjski deo, deo za dnevni boravak i poseban deo za spavanje sa kupatilom.